Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.e-kremelina.cz se řídí platnou legislativou, dobrými mravy (slušností, etikou …) a dále též níže uvedeným nákupním řádem .

Nákupní řád

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky přijde zákazníkovi na jeho emailovou adresu její kopie nebo potvrzeni o přijetí objednávky.

Objednávka musí obsahovat následující položky:

jméno a přijmení objednatele

adresu dodání

název a množství požadovaného zboží

požadovaný způsob doručení a úhrady

telefonické a e-mailové spojení objednatele

Způsob platby:

1) Dobírka – platba při doručení zboží GLS na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Firma 4PURELIFE s.r.o. se zvazuje, že jakýkoliv produkt objednaný v množství vyšším a včetně 2 kusy, bude dopravu hradit prodávající, nikoliv kupující.

2) Platba v hotovosti – zákazník provede platbu v hotovosti při osobním odběru na naší provozovně.

Poštovné v rámci České republiky:

U objednávek jakéhokoliv 1ks balení je základní poštovné po České republice 90,- Kč. Balíčky posíláme se společností GLS na dobírku nebo při platbě bankovním převodem po připsání celé částky na náš účet vedený v KB Jablonec nad Nisou.

Poštovné do zhraničí

Poštovné zobrazované na objednávce u běžných balíčků do zahraničí, u objednávek do hodnoty 3000, Kč  je  300,- Kč. U objednávek nad 3000,- Kč je poštovné do zahraničí 160,- Kč. Pokud by účtované poštovné do zahraničí bylo výrazně odlišné budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zpracování objednávky

Po přijetí objednávky má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Proto vyplňujte své kontaktní údaje pozorně. Před odesláním Vaší objednávky je možné ještě e-mailem, nebo tefonicky provést její aktualizaci. Při aktualizaci prosím uvádějte číslo své objednávky. Aktualizace i se změnami, včetně celkové ceny objednávky je závazná pro obě strany.

Dodání Zboží

U zboží které máme na skladě můžete očekávat odeslání do tří pracovních dnů ode dne objednání. Zboží odesíláme poštou formou balíku do ruky a je tedy doručeno na místo určení do druhého dne ode dne odeslání. Pokud není část objednaného zboží k dispozici kontaktujeme klienty a domlouváme se s nimi na dalším postupu. (Chtějí li objdenávku odeslat neúplnou, nebo chtějí-li ji zrušit.)

Je li zboží určeno k vyzvednutí v naší provozovně domlouváme se se zákazníky individuálně.

Převzetí zboží

Zákazník nebo jím pověřený příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě poškození zásilky posílané poštou je potřeba překontrolovat ještě na poště pod dohledem vedoucí správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí sepsat protokol a převzetí zásilky odmítnout. Na pozdější reklamace stavu doručeného balíku nelze brát zřetel. Mezi nesrovnalosti počítáme např. neodpovídající množství objednaného zboží, poškozené obaly, vysypané, vyteklé produkty.

V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zdánlivě nepoškozené zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.

Při osobním odběru je ve vlastním zájmu zákazníka překontrolovat, zda souhlasí připravené zboží s jeho objednávkou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Je li znehodnocené, má prodejce právo adekvátně ponížit vrácenou částku. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. 4PURELIFE s.r.o., Maršovice 67, 46801 Jblonec nd Nisou 8. Nejlépe po telefonické, nebo e-mailové domluvě. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou na adresu, či jinak na základě vzájemné dohody. Vrácené zboží v žádném případě neposílejte na dobírku.

Záruční a reklamační podmínky

b) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením, neopatrným zacházením a špatným skladováním, které jsou v rozporu s doporučeními výrobce.

c) Reklamační řízení probíhá v souladu s ustanoveními § 625 Občanského zákoníku.

d) Reklamaci lze uplatnit osobně v naší provozovně, zasláním e-mailu na info@e-kremelina.cz nebo zasláním reklamace na naší adresu: PURELIFE s.r.o., Maršovice 67, 46801 Jablonec nad Nisou 8.

d) Pokud reklamované zboží zasílá spotřebitel poštou, v případě oprávněné reklamace mu může být vrácen zaplacený poštovní poplatek, pokud předloží doklad podací pošty.

e) Reklamované zboží v žádném případě neposílejte na dobírku.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

a) Závazkový vztah mezi objednatelem a provozovateli internetového obchodu www.e-kremelina.cz je spotřebitelskou smlouvou, ve smyslu ust. § 52 a násl. Občanského zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění; vztahy nezmíněné či neupravené těmito obchodními podmínkami tak řídí právním režimem upravujícím spotřebitelské smlouvy.

b) Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy, je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním a nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi a doručit zboží prodávajícímu na svůj náklad. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

c) Dodavatel si vyhrazuje 30 dnů na vyřízení reklamace a právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vracením zboží.

Ochrana osobních údajů

Údaje, kterými se přihlašujete do e-shopu a zadáváte při objednávce, zejména: jméno a příjmení , adresa (ulice a číslo popisné, město, PSČ), e-mail , telefon (mobil), případně: jméno firmy, IČO, DIČ či číslo účtu , jsou nezbytné pro Vaši identifikaci. Dále jsou použity pro ověření objednávky, vystavení faktury za zboží, vystavení přepravních dokladů (doručovací adresy) pro Českou poštu s.p. a případně smluvenou přepravní společnost a informování o stavu vyřízení objednávky.

Veškeré údaje jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou poskytována třetím osobám.

Uzavřením Kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně (elektronicky - nutné ovšem i telefonické ověření) požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze.

Zákazník může údaje ve svém profilu měnit a doplňovat kdykoli uzná za vhodné. Profil můžete otevřít po svém přihlášení do e-shopu.

Poznámka

Každý návštěvník/kupující je zodpovědný sám za sebe.

Námi nabízené prosukty mohou mít blahodárný přínos na na naší kvlitu života, nicméně nejsou náhradou lékařské, ani jiné odborné péče ani neslouží ke stanovení diagnózy.

Všechny nabízené produkty jsou opatřeny českými etiketami s návody na použití. Provozovatelé stránek se zříkají jakékoliv zodpovědnosti za následky způsobené nesprávným používáním. Taktéž využití rad, doporučení, nápadů a technik uveřejněných na www.e-kremelina.cz je na čtenářově vlastním uvážení a na jeho riziko. Ve všech oblastech našeho podnikání působíme jako dodavatelé a poradci, proto nás v případě nejasnosti, či pochybností kontaktujte.

Provozovatel eshopu:

4PURELIFE s.r.o.

Maršovice 67, 46801 Jablonec nad Nisou 8

IČO: 03795128

Kontakt: mobil: +420 775 719 944, email: info@4purelife.cz